எழுத்து வாசிப்பு சினிமா எல்லாவற்றிலும் எளிய ஆர்வமுண்டு. இதன் மூலம் எதையும் பெறவோ, ஒரு நாளில் எதொ ஒரு இடத்தை அடையவேண்டுமென்றோ எந்த ஒரு ஆசையும் இல்லை. நெடும் ரயில்பயணத்தின் கடந்து போகும் நிலையமொன்றில் கையசைக்கும் குழந்தைக்கு கொடுக்கும் புன்னகையைப்போல, வேறொன்றை நோக்கிய பயணத்தில் சிறு இளைப்பாறுதல் என்ற அளவில்தான் எனக்கு வாசிப்பும் எழுத்தும்.

முந்தைய தொகுப்பு 2008-2010 வரையிலான கவிதைகளாய் இருந்ததைப்போல, இந்த தொகுப்பில் 2011ல் எழுதியவை. வருட வாரியாக பிரிப்பதில் உள்ள வசதி, முடிந்தவரை நிறைய கவிதைகளை நீக்காமல், என்னவெல்லாம் எழுதியிருக்கிறேன் என்பதை நானே திரும்பிப்பார்க்க ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கிறது. ஒவ்வொரு கவிதையும் எழுதப்பட்ட நாட்களையும், அந்த வார்த்தைகளை மேலெடுத்துக் கொடுத்த நிகழ்வுகளையும், சில நிமிடங்கள் நினைத்துப்பார்க்க முடிகிறது.

பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது பெரிதாக? தொகுப்பிலிருந்து ஒரு இறுதி வரி:

மொட்டு விரிதலென்பது
ஒரு எதிர்பார்ப்பன்றி
வேறென்ன?

தரவிறக்க, பகிர இந்த சுட்டிகளைப் பயன்படுத்தலாம் 🙂 : PDF | Flash