முலைகுலுங்க ஓட்டப்பயிற்சியிலிருக்கும்
பெண்ணின் கண்களைச் சந்திக்க நேரும்போது

மூத்திர நாற்றத்தின் நடுவேயும்
என்றோ
கால்விரித்து அதே
இடத்தில் அமர நேர்ந்தவளின்
இறுகிய தொடைகளை
கற்பனை செய்துகொள்ள முடியும்போது

நெருப்பில்
அலறும் சிறுமியின்
வரையப்பட்ட கண்களுக்குள்

அனல் நகரத்தின்
ஒரு துளியை மீண்டும்
பருகிக் கொள்வேன்.
o

வெகுதொலைவில் இருப்பவரைச்
சந்திப்பதற்காக
ஒரு
கதவு வரைந்தேன்

பிறகு அதைத் திறந்து
அவரை உள்ளே அழைத்தேன்
வந்தவர் திரும்பிப்போகிறார்.
கதவை அடைத்துக்கொள்கிறார்

மீண்டும் திறப்பதற்காக காத்திருக்கும்போது
ஒரு முறை அவர் முகம்
ஜன்னலருகே வந்து
படீரென மறைகிறது

இனி கதவுகளுக்கு
இங்கே தேவையில்லை.
o

சருகைத்தாளுக்குள் அலையும் தலையை மீறி
வெளியேறும் பாம்பின் வாலில்

குவிக்கப்பட்ட விரல்களிலிருந்து
அச்சத்துடன் கொத்தித்தின்னும்
தேன்சிட்டின்
கூரலகுகளில்

சிரிப்பின் குலுங்கலில்
உதட்டோரம் முலைப்பாலை
ஒழுகவிடும் கைக்குழந்தையின்
பாதங்களின் சிவப்பில்

அந்தப்பிசாசினையும்
மீண்டும் புதைத்தழிப்பேன்.