அழகிய
பழக்கப்பட்ட மிருகங்களின்
தேவை
திடீரென அதிகரிக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது

பழைய அலைவிரிந்த தலைமுடிகளின்
நியாபகம் சில நாட்களில்
முகத்தில் உரசிப்போகிறது

சடங்குகளில் மடியில்
வைக்கப்பட்ட முகங்கள்
காத்திருக்கின்றன

எங்கேயோ

மாலை கழற்றப்படாத உடலுடன்.

o

நள்ளிரவில் பதறி விழித்து
நடுங்கியபடி தனித்தமர்ந்திருக்கிறவனுக்கு
ஆறுதலுக்கான ஆட்கள்
வெளியிலிருந்து
வரமுடியாது

படிக்கட்டுகளில் அழுதபடி
அமர்ந்திருப்பவள்
தெரியாதவர்கள் கடக்கும்போது
வேகமாக கண்ணைத் துடைத்து
வேறு பக்கம் திரும்பிக்கொள்கிறாள்

தன்குழந்தையை அடிக்கும் தந்தைக்கு
உரசப்பட்ட தகர ஓசை கேட்டதுபோல

கூசி முகஞ்சுளிப்பவன்

அந்த இரவில்
பதறி தனித்தெழக்கூடும்

கூசிமுகஞ்சுளிப்பவள்

இன்னொரு படிக்கட்டில் அமர்ந்து
கண்ணீர் மறைக்கக்கூடும்

o

அலைபேசியின் உடைந்த கண்ணாடிகளுக்குப்
பின்னால் இரண்டு
சாத்தியங்கள் இருக்கின்றன

எதிர்பாராத அணைப்பில்
தவறி விழுந்தவை

அல்லது

கையாலாகாத வெறுப்பில்
சுவற்றில் எறியப்பட்டவை

எந்தச்சுவற்றில்
சுண்ணாம்பு காரை பெயர்ந்திருக்கிறது

எந்தத்தரையில்
சில்லுகள்
சிதறியிருக்கின்றன.

எனது
தரை பளிங்கென இருக்கிறது

எனக்கு
முழுமையான சுவர்கள் இல்லை.